Obnova kunratického pivovarnictví

Jaro 2016 přinese do Kunratic staronovou tradici, vaření piva. Minipivovar Kunratice zahájí výrobu piva Muflon technologiemi spodního i svrchního kvašení. Oblíbený nápoj bude dostupný nejen v Kunraticích a okolí, ale také po celé „velké“ Praze. Letošní výstav by mohl dosáhnout 2000 hl a pokud se bude dařit, lze v budoucnu docílit až 10000 hl ročně, což je maximální kapacita výrobních prostor. Budova minipivovaru na Betáni č. p. 405 je všem velice dobře známa zvenku a mnohým kunratickým obyvatelům i zevnitř. Vždy se zde něco vyrábělo, a tak zde nacházelo obživu několik generací kunratických obyvatel. Nejinak tomu bude i nyní. V roce 1940 zde firma Janák zřídila továrnu na marmeládu se 120 zaměstnanci. Tu roku 1942 zabrala i s výrobním programem německá správa a přidělila mladému příslušníkovi zbraní SS Herbertu Bőrnerovi.
Po ukončení 2. světové války byl německý majetek zkonfiskován. Po válce objekt zakoupil František Holický, který zde zřídil barvírnu kůže. O tři roky později byla továrna zabavena státem. Celou výrobu převzal závod KARA n.p. a od roku 1948 v továrně Trutnov činil a barvil kožešiny národní podnik (n. p.) Kotov. V období 1950-1958 zde n. p. Mira vybudoval údržbářský závod a sklad šicích strojů pro pletařský průmysl, poté n. p. Pleas vyráběl s více než 50 zaměstnanci stroje a zařízení pro pletařský a textilní průmysl. Název Mira se vžil i jako pojem místopisný a tak pokud chcete i dnes staro i novousedlíkům upřesnit nějaké místo na Betáni řekněte, že se nalézá vedle, u, blízko, naproti nebo za Mirou, a je jasno.
Po roce 1989 byla továrna navrácena rodině Holických, která ji pronajala zámečnické a pasířské firmě Kovoateliér. V roce 1997 majitelé objekt prodali současným vlastníkům, kteří zde se společností REVYKO i nadále provozují zámečnickou a pasířskou výrobu.

Poslední pivo bylo ve Weidenheimově pivovaru v Kunraticích uvařeno v bývalém statku, nyní Tvrzi Kunratice, roku 1901. Nastupující velkovýroba piva koncem 19. století znamenala pro malovýrobu zánik. Po více než sto letech je tomu ale naopak. Minipivovary vznikají po desítkách a jsou oživením trhu svou rozmanitostí druhů a převážně vysokou kvalitou. Nový pivovar můžeme porovnat s tím bývalým. Roku 1873 vyrobil podle oficiální rakousko-uherské statistiky 4800 Eimer piva (1 Eimer, jednotka zavedená na měření objemů piva od roku 1865 odpovídá 60,14 litrů) což je asi 2890 hl. Pivo odebírali šenkýři v Kunraticích, Šeberově, Chodově, dodávalo se také do Vysokého domu na Koňském trhu nebo do hostince U Tří králů na Malé straně.
Dnes by tedy patřil mezi minipivovary a když si porovnáte současné záměry Muflona tak zjistíte nápadnou podobu. Neviditelná ruka trhu Adama Smithe funguje i v Kunraticích. Pivo se ale v Kunraticích vařilo i v dobách vzdálenějších. První záznam je datován 1578, záznam panského písaře z 18. století uvádí, že se „vaří asi 30 várek po dvanácti sudech“. Díky pivovarskému manuálu z roku 1817 zase víme, že ročně dostával 18 sudů kunratický farář, 2 sudy učitel, 1,5 sudu kostelník a 1 sud ponocný. Popřejme tedy spolumajiteli panu Petru Hozákovi pěkně po pivovarsku Dej Bůh štěstí a hodně spokojených zákazníků. Sobě zase co nejdříve ochutnávku rozličných Muflonů.

Ing. Svatomír Mydlarčík